Rekuperátory

Princíp fungovania rekuperácie

Rekuperačné jednotky sa tešia čoraz väčšiemu záujmu investorov. Prijateľná cena, vysoká účinnosť a ďalšie nespochybniteľné výhody centrálneho riadeného vetrania so spätným získavaním tepla spôsobili, že rekuperačné jednotky sa v čoraz väčšej miere inštalujú nielen v nízkoenergetických, či pasívnych budovách, ale aj v bežných rodinných domoch. Benefity rekuperácie tepla ako sme to už naznačili sú neodškriepiteľné a preto sa v nasledujúcich riadkoch zameriame skôr na princípy fungovania rekuperačných jednotiek.

Srdce rekuperačnej jednotky

Rekuperačná jednotka je tvorená ventilátormi na prívod a odvod vzduchu, filtrami vzduchu zabezpečujúcimi zdravú vnútornú klímu, výmenníkom tepla, automatickou reguláciou riadenia rekuperačnej jednotky, no a v prípade potreby aj prídavným výhrevným telesom. Nuž a zo všetkých spomenutých komponentov nás bude najviac zaujímať výmenník tepla alebo ak chcete rekuperátor, ktorý môžeme bez preháňania nazvať srdcom celého systému. Prečo si zaslúži takéto pomenovanie, pochopíte už o malú chvíľu.

Princíp riadeného vetrania s rekuperáciou tepla v kocke

Pri zjednodušenom opise princípu centrálne riadeného vetrania s rekuperáciou tepla treba začať pri stavebnom otvore urobenom vo fasáde, alebo presnejšie povedané v obvodovom plášti budovy. Cez tento otvor je prostredníctvom rozvodov do rekuperátora privádzaný čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je filtrom rekuperačnej jednotky zbavený peľu, ostatných alergénov a všetkých prachových častíc. Zároveň sa cez filter privádza do tepelného výmenníka rovnaký objem vydýchaného vzduchu. Tu sa z neho odoberie tepelná energia a vzduch je následne rozvodmi vyvedený mimo obytných priestorov budovy.

Čerstvý vzduch v tepelnom výmenníku rekuperátora absorbuje tepelnú energiu získanú z odvádzaného vzduchu, odkiaľ je zasa prostredníctvom rozvodov distribuovaný ďalej do jednotlivých miestností budovy. Ako sami vidíte, rozhodujúcu úlohu pri rekuperácii zohráva práve výmenník tepla.

Rekuperácia domu
V súčasnosti sú v rekuperačných jednotkách bežne využívané tri konštrukčné prevedenia výmenníkov tepla. Doskový, rotačný a entalpický výmenník tepla so spätným získavaním vlhkosti. Každý z nich má samozrejme svoje špecifické výhody, no aj limity a obmedzenia.

Doskové rekuperátory

Tento typ výmenníka tepla prešiel v posledných rokoch viacerými úpravami. Vďaka nim však účinnosť doskových rekuperátorov vzrástla z pôvodných 50-60% na súčasných 90 až 95%. Spomenúť môžeme zmenu tvaru, ale aj prúdenie vzduchu. Pôvodné rekuperátory mali štvorcový tvar, ktorý je dnes nahradený šesťuholníkovým a krížový prietok vzduchu sa zmenil na protiprúdový. Uplatnenie rekuperačných jednotiek sa v princípe nezmenilo.

Rekuperačné jednotky s doskovými protiprúdovými výmenníkmi tepla sú naďalej vhodné predovšetkým do regiónov s miernejším klimatickým podnebím bez silných mrazov. V doskovom rekuperátore odvádzaný teplý vzduch odovzdáva svoju tepelnú energiu chladnejšiemu privádzanému vzduchu prostredníctvom tenkej hliníkovej dosky. Pri takomto ohreve vzduchu nedochádza k vzájomnému zmiešaniu privádzaného a odvádzaného vzduchu, no kondenzácii vlhkosti sa zabrániť nedá a preto tieto výmenníky vyžadujú odtok kondenzátu.

Rekuperácia domu

Kondenzát sám o sebe nie je problémom, no pri takýchto rekuperačných jednotkách je veľmi dôležité dbať na to, aby kondenzát nezamrzol. Pri zamrznutí kondenzátu dochádza minimálne k zablokovaniu rekuperačnej jednotky. Zamŕzaniu kondenzátu dokáže zabrániť inštalácia spomínaného prídavného vykurovacieho telesa.

Rotačný výmenník tepla

Tento typ rekuperátora si dokáže veľmi dobre poradiť s náročnejšími klimatickými podmienkami a problém mu nebudú robiť ani nižšie mínusové teploty. Dôvod je jednoduchý. Rotačný výmenník tepla rotuje v pomalších intervaloch okolo svojej osi, pričom akumulačná plocha rekuperátora (najčastejšie hliníková fólia s vysokou tepelnou vodivosťou) najprv prijme teplo z odvádzaného vzduchu, pootočí sa odovzdá ho čerstvému privádzanému vzduchu.

Výhodou rotačného rekuperátora je, že vďaka otáčaniu sa nikdy nezamŕza a navyše do interiéru vracia nielen teplo ale aj časť vzdušnej vlhkosti. Riešiť teda nemusíte ani odvod kondenzátu. Od rekuperačnej jednotky s rotačným výmenníkom tepla môžete očakávať 85 až 92% účinnosť.

Entalpický výmenník tepla

Moderné rekuperačné jednotky sú vybavené membránovým entalpickým výmenníkom tepla, ktorý dokáže pracovať aj pri nižších vonkajších teplotách. Mrazy do -10°C, by teda nemali byť najmenšou prekážkou, pričom reálna účinnosť týchto rekuperátorov sa môže pohybovať niekde na úrovni 90-95 %.

Výhodou centrálnych vetracích jednotiek s entalpickým výmenníkom tepla je predovšetkým rekuperácia vlhkosti. Popri odovzdávaní tepla privádzanému vzduchu dokážu teda tieto rekuperátory spoľahlivo odovzdávať vlhkosť a tým prispieť k optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri budov. Entalpický výmenník tepla odovzdávaním vlhkosti privádzanému vzduchu okrem toho eliminuje namŕzanie výmenníka. Ak ste majiteľom drevostavby, ktorá má v zime problémy s nízkou vzdušnou vlhkosťou, mali by ste pouvažovať práve nad takouto centrálnou vetracou jednotkou.

Nešetrite na nesprávnom mieste

Riadené vetranie s centrálnou rekuperačnou jednotkou nie je otázkou niekoľkých desiatok eur. Ide predsa len o niečo vyššiu vstupnú investíciu a na rozdiel od lokálnych rekuperačných jednotiek aj o náročnejšiu realizáciu rozvodov vzduchu. Ak teda uvažujete nad inštaláciou centrálnej rekuperačnej jednotky, bude na mieste obrátiť sa na odborníkov s potrebnými vedomosťami.

Platí to o to viac, keď zbežná obhliadka priestorov na eliminovanie všetkých rizík súvisiacich so zle vybranou centrálnou rekuperačnou jednotkou alebo nevhodným naplánovaním trasy rozvodov vzduchu, spravidla nestačí. S vypracovaným projektom vzduchotechniky to však môže byť už o niečom úplne inom. Dokonale fungujúce riadené vetranie vzduchu s optimálnym výkonom bez zbytočných komplikácií pri inštalácii zariadenia rozhodne stojí za to.

Dodať rekuperačnú jednotku a vypracovať správny projekt vzduchotechniky, ktorá bude po realizácii fungovať na 100 % tak ako má, vám vieme aj my. Ak máte teda o naše služby záujem neváhajte nám zavolať alebo nás oslovte prostredníctvom kontaktného formulára.

Na záver vám ponúkneme stručné porovnanie centrálnych a lokálnych rekuperačných systémov.

Výhody centrálneho vetrania

• centrálna rekuperačná jednotka vetrá dom ako celok, rozvody vzduchu sa môžu inštalovať do každej miestnosti domu
• ideálny systém pre novostavby
• vhodný pre pasívne i nízkoenergetické budovy
• mimoriadne tichý chod
• účinnosť až do 95%
• protiprúdový alebo entalpický výmenník
• rozšírené možnosti riadenia, riadenie na diaľku
• možnosť pripojenia k dohrevu i chladenia

Nevýhody centrálneho vetrania

• o niečo náročnejšia údržba
• vyššia prácnosť inštalácie rozvodného systému v hotových budovách
• nutnosť odvádzania kondenzátu

Výhody lokálnych rekuperačných jednotiek

• nie je potrebný rozvodný systém vzduchu
• časovo nenáročnejšia inštalácia
• vhodné pre rekonštruované a hotové stavby
• možnosť protiprúdového výmenníka
• individuálne nastavanie intenzity vetrania v každej miestnosti

Nevýhody lokálnych rekuperačných jednotiek

• vyššia vstupná investícia pri inštalácii do všetkých miestností budovy
• nižšia účinnosť oproti centrálnym rekuperačným jednotkám
• o poznanie vyššia hlučnosť jednotky
• do vetrania nie je možné zapojiť miestnosti, ktoré nemajú stenu spojenú s exteriérom

 


Potrebujete poradiť?

Ak potrebujete pomôcť pri výbere vhodnej klimatizácie, rekuperácie či tepelného čerpadla, neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte náš showroom v Dunajskej Strede. Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 hod.

Zobraziť viac
Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.
shape1 shape2
Prejsť na panel nástrojov