Klimatizácie

Klimatizácie naplnené novým chladivom R32 už aj na našom trhu

Je viac ako isté, že globálne otepľovanie alebo poškodzovanie ozónovej vrstvy v dôsledku zvyšovania koncentrácie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére už nie je možné ignorovať.

Bez efektívneho znižovania emisií spomínaných plynov môžeme pravdepodobne už v blízkej budúcnosti čeliť viacerým, ešte oveľa nepríjemnejším následkom ako je tomu dnes. Európska komisia sa preto rozhodla konať a začala postupne obmedzovať používanie skleníkových fluórových plynov s vyšším potenciálom globálneho otepľovania – GWP.

Príslušná legislatíva obmedzujúca používanie fluórovaných uhľovodíkov a ich zmesí sa tak prirodzene dotkla aj segmentu klimatizácií. Plyny s vyšším potenciálom globálneho otepľovania totiž štandardne obsahujú chladivá, ktoré v súčasnosti cirkulujú v tepelnom okruhu klimatizácií.

Týka sa to najmä bežne používaného chladiva R410A, ktoré dostalo od európskej komisie „červenú” a do roku 2025 musí byť nahradené vhodnejšou alternatívou. Dôvod je prozaický. Chladivo síce nepoškodzuje ozónovú vrstvu, ale má privysokú hodnotu GWP, ktorá v konečnom dôsledku môže výrazne prispievať k otepľovaniu planéty.

K legislatívnym zmenám preto museli samozrejme zaujať postoj predovšetkým výrobcovia klimatizácií. Ako sa vyrovnali s novými požiadavkami a s akým riešením prišli sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Klimatizácie s chladivom R32

Východisko ponúklo chladivo R32

Nevyhovujúce GWP hodnoty chladiva R410A teda prakticky donútili výrobcov klimatizácií hľadať vhodnejší ekvivalent chladiva. Treba však vyzdvihnúť, že sa k danej situácii postavili zodpovedne a flexibilne. Väčšina výrobcov zareagovala promptne a v snahe vyhovieť novým požiadavkám prišli v predstihu s rozhodnutím uviesť už na tohtoročný trh klimatizačné jednotky naplnené novým chladivom R32. A prečo sa rozhodli siahnuť práve po tomto chladive? Dôvodov je samozrejme viacero, no jedným z rozhodujúcich faktorov boli nízke hodnoty GWP.

GWP jednoznačne v prospech chladiva R32

Global Warming Potential (GWP) alebo ak chcete potenciál globálneho otepľovania vyjadruje potenciál skleníkového plynu zvýšiť teplotu klímy v pomere k potenciálu oxidu uhličitého (CO2), počítaný ako storočný potenciál otepľovania 1 kg skleníkového plynu v pomere k 1 kg CO2.

Ak sa pozrieme na tieto hodnoty, zistíme že rozdiel medzi chladivami R32 a R410A je priepastný. Kým v prípade chladiva R32 je hodnota GWP 675, pri chladive R410A je GWP až 2090. Pre lepšiu predstavu vám na konkrétnom príklade vysvetlíme, čo v praxi tieto hodnoty vlastne vyjadrujú.

Ak je hodnota oxidu uhličitého GWP = 1, znamená to, že jeden kilogram chladiva R410A s hodnotou GWP 2090 by mal potenciálny dopad na otepľovanie ako keby bolo do atmosféry vypustených 2090 kg oxidu uhličitého. V prípade chladiva R32 je to však pri hodnote GWP 675 už iba 675 kg oxidu uhličitého. Pri pohľade na tieto údaje niet najmenších pochybností, že chladivo R32 je skutočne tou najlepšou voľbou.

Zloženie chladiva R410A verzus R32

Chladivo R410A patrí do kategórie fluórových skleníkových plynov, ktoré sú kombináciou dvoch zložiek v pomere 1:1.
Konkrétne je teda chladivo R410A tvorené 50 % podielom zložky R125 a rovnakým 50 % podielom zložky R32. Ak si teraz jednotlivé zložky rozmeníme na drobné a pozrieme sa na ich základné vlastnosti tak zistíme nasledovné:

  • Zložku R125 vo všeobecnosti charakterizujú slabšie termodynamické vlastnosti i vysoké GWP, no je nehorľavá.
  • Zložka R32 naopak ponúka nízke GWP a veľmi dobré termodynamické vlastnosti, je však mierne horľavá.

Zo zloženia chladiva R410A vyplýva, že pridaním zložky R125 výrobca prihliadal predovšetkým na bezpečnosť a eliminovanie miernej horľavosti chladiva R32. Pridanie tejto zložky sa však potom logicky prejavilo v podobe istého zhoršenia termických vlastností klimatizačných jednotiek.

Jednozložkové chladivo R32 ako sme to už niekoľkokrát spomenuli disponuje výbornými hodnotami GWP i termodynamickými vlastnosťami. Jeho použitie v klimatizačných jednotkách tak prináša celkom nové možnosti. A v súvislosti s miernou horľavosťou to určte nebude ani na úkor bezpečnosti.

Ako je to teda s horľavosťou chladiva R32?

Podľa európskych noriem ISO5419, ISO817 a EN378 je chladivo R32 zaradené do kategórie A2L – nepatrne horľavé. Výrobca si však stojí za tým, že toto chladivo je úplne spoľahlivé a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť. Napokon doterajšie skúsenosti mu dávajú úplne za pravdu. Chladivo R32 už totiž od roku 2013 používa približne 5 miliónov klimatizačných jednotiek (predovšetkým v Japonsku), no doteraz nebol zaznamenaný jediný prípad nehody, ktorý by priamo súvisel s horením chladiva.

Mimochodom, iskra zapaľovača alebo iskra ktorá je výsledkom statickej elektriny nemá dostatočnú energiu na to, aby spôsobila horenie chladiva. Na horenie je potrebný elektrický výboj o sile 30-100mJ alebo koncentrácia chladiva vo vzduchu pohybujúca sa na úrovni 13,3 – 29,3%. V obidvoch prípadoch ide o špecifické podmienky ktorým sa dá počas prevádzkovania klimatizačnej jednotky alebo pri servisných prácach úplne jednoducho predchádzať.

Legislatíva si vyžiadala nielen nové chladivo

V súvislosti s prijatou legislatívou a uvedením klimatizačných jednotiek naplnených novým chladivom musia osoby, ktorých sa to týka počítať okrem iného aj s novými postupmi pri plnení týchto zariadení.

Mechanici zaobchádzajúci s týmto chladivom musia prejsť príslušnými školeniami zameranými na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. No a samotní majitelia servisov musia zasa zainvestovať do nového náradia. Náradie používané na plnenie chladiva R410A je síce sčasti použiteľné aj pri R32, no bez novej vývevy, odsávacej pumpy a stupnice do budíka mechanického manometra určenej pre toto chladivo sa jednoducho nedá zaobísť.

Podobné neznamená rovnaké

Napriek istej podobnosti oboch chladív v oblasti pracovných tlakov, je po zhodnotení celkových termodynamických vlastností zrejmé, že efekt ich použitia v klimatizačných jednotkách bude diametrálne odlišný.

Zariadenia naplnené chladivom R32 sú približne 1,5 krát efektívnejšie. Navyše v klimatizačnej jednotke s rovnakým výkonom je pri plnení chladivom R32 možné znížiť objem dávky náplne až o 30 %. Bez povšimnutia však nemôže ostať ani jednoduchšia možnosť naplnenia chladiva pri prípadnom úniku. Umožňuje to jeho zloženie. Chladivo R410A je zmesou dvoch chladív s rozdielnou hustotou a preto je jeho dopĺňanie komplikovanejšie.

No a ak sa vrátime k hodnotám GWP z úvodu nášho článku, je úplne jasné že výrobcovia klimatizácií stavili na to správne chladivo. Klimatizačné jednotky naplnené chladivom R32 tak vyhovujú nielen pomerne prísnej európskej legislatíve, ale predovšetkým v maximálnej možnej miere prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov.


Potrebujete poradiť?

Ak potrebujete pomôcť pri výbere vhodnej klimatizácie, rekuperácie či tepelného čerpadla, neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte náš showroom v Dunajskej Strede. Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 hod.

Zobraziť viac
Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.
shape1 shape2
Prejsť na panel nástrojov