Tepelné čerpadlá

Dotácie na tepelné čerpadlá v roku 2020

Zelená domácnostiam II z portfólia Ministerstva životného prostredia SR pokračuje v šľapajach úspešného pilotného projektu, je tak už druhou etapou podpory zameranej na využívanie malých obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.

Priority stanovené, finančné prostriedky pripravené

V rámci projektu sú podporované zariadenia na výrobu elektriny, teda fotovoltaické panely alebo veterné turbíny, zároveň zariadenia určené na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľ národného projektu Zelená domácnostiam II je jasný. Znižovať emisie skleníkových plynov a zvyšovať podiel využívania malých obnoviteľných zdrojov energie v slovenských domácnostiach. Aby neostalo iba pri slovách, ambíciou projektu je do 31.12. 2023 podporiť inštaláciu zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Peniaze by v tomto prípade nemali byť problém. Kým pilotný projekt Zelená domácnostiam mal k dispozícii 45 miliónov eur, Zelená domácnostiam II môže pracovať s ešte vyšším, až 48 miliónovým badžetom. Inak sa toho príliš veľa nezmenilo, prideľovanie dotácií naďalej zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej iba SIAE), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo sa naďalej podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému webovej stránky národného projektu počas otvoreného kola.

 

Štátna dotácia na tepelné čerpadlá je viac ako slušná

Tepelné čerpadlá vybavené špičkovými technológiami predstavujú mimoriadne atraktívnu alternatívu vykurovania rodinných domov s pasívnym alebo nízkoenergetickým štandardom. O dotáciu na tepelné čerpadlá sa však oplatí usilovať aj z iného dôvodu. Ako sme už naznačili, oproti minulosti nenastali nejaké radikálnejšie úpravy pri postupe podávania žiadostí o dotáciu, ale ani pri schvaľovacom procese, takže je vysoká pravdepodobnosť, že po splnení všeobecných podmienok národného projektu budete úspešní a získate zaujímavú dotáciu.

Pri rodinnom alebo bytovom dome s preukázateľne zrealizovanými opatreniami na zníženie spotreby energie a postavenom v oblastiach, kde nie je vybudované CZT (centrálne zásobovanie teplom), môže maximálna výška dotácie dosiahnuť 3 400 € (340 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla). Na dom s jednou splnenou podmienkou sa dá získať príspevok v maximálnej výške 2 992 € (299 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla). Potešiť však dokáže aj základná sadzba bez uprednostnenia, resp. bez splnenia podmienok v maximálnej výške 2 720 € (272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla).

 

Dotácie na tepelné čerpadlá v roku 2020

Neodpustíme si však predsa len jedno dôležité odporúčanie. Ak chcete byť pri žiadosti o dotáciu na tepelné čerpadlo úspešní, pripravte sa na jej podanie dopredu. Vyberte si spoľahlivého oprávneného zhotoviteľa, ktorý vás bližšie oboznámi s podmienkami dotácie, vyberie vám vhodné tepelné čerpadloa napokon zrealizuje samotnú inštaláciu zariadenia.

 

Pozor! COVID-19 zmenil harmonogram kôl plánovaných na rok 2020

So zákerným koronavírusom bojuje celý svet a naša krajina nie je výnimkou. Vlády v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu prijímajú prísne opatrenia, takže na COVID-19 musela samozrejme zareagovať aj SIAE, ktorá až do odvolania uzatvorila Konzultačné centrá národného projektu Zelená domácnostiam II. Naďalej sa však všetky požiadavky klientov vybavujú telefonicky, elektronicky alebo klasickou poštou.

To však nie je všetko. SIAE vzhľadom na aktuálnu situáciu pristúpila k odloženiu vyhlásenia ďalších naplánovaných kôl a zároveň predĺžila platnosť doteraz vydaných poukážok. Zmena harmonogramu sa teda dotkla aj tepelných čerpadiel, nakoľko najbližším 29. kolom mali byť v rámci projektu Zelená domácnostiam II podporené práve ony. Toto kolo bolo naplánované na 24.3.2020, no dnes už tento termín prirodzene neplatí a na neurčitý čas boli odložené aj kolá, ktorými mali byť podporené kotly na biomasu (kolo 30. – pôvodný termín konania 31.3.2020), slnečné kolektory (kolo 31. – pôvodný termín konania 14.4.2020) a fotovoltaické panely (kolo 32. – pôvodný termín konania 21.4.2020).

Dotácie na čerpadlá v dobe Covid 19

Harmonogram konania jednotlivých kôl sledujte na internete

Pevne veríme, že súbor prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu prinesie očakávaný efekt a situácia sa u nás čoskoro dostane do normálnych koľají. Žiaľ, guľu na veštenie nikto z nás nemá a nemá ju ani SIAE. Podobne ako iné štátne inštitúcie bude teda reagovať podľa konkrétneho vývoja a špekulovať dnes o nejakom termíne by bolo naozaj úplne zbytočné.

V prípade vážneho záujmu o štátnu dotáciu na tepelné čerpadlo preto urobíte lepšie, ak budete v pravidelných intervaloch navštevovať webovú stránku Zelená domácnostiam II, kde sa s dostatočným predstihom dozviete nový termín vyhlásenia kola. Internetová stránka je hlavným komunikačným kanálom SIAE, vďaka čomu prostredníctvom nej získate všetky relevantné informácie.


Potrebujete poradiť?

Ak potrebujete pomôcť pri výbere vhodnej klimatizácie, rekuperácie či tepelného čerpadla, neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte náš showroom v Dunajskej Strede. Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 hod.

Zobraziť viac
Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.
shape1 shape2
Prejsť na panel nástrojov