Tepelné čerpadlá

Dotácie na tepelné čerpadlá 2018

Prvá etapa štátnej podpory, ktorá bola zameraná na využívanie malých obnoviteľných zdrojov energie sa dostáva do poslednej fázy a národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí. Podoba ďalších dotácií na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie dnes nie je jasná a preto si budeme musieť nejaký čas počkať na prijatie príslušnej legislatívy.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) má však v súvislosti s projektom Zelená domácnostiam k dispozícii pre rok 2018 ešte približne 13 miliónov eur, ktoré budú formou poukážok prerozdelené domácnostiam vo všetkých regiónoch Slovenska. Harmonogram konania jednotlivých kôl bol zverejnený na konca roka 2017. SIEA však avizovala, že jednotlivé kolá v ktorých sa budú môcť domácnosti uchádzať o dotáciu budú v prvom polroku vyhlasované každý mesiac.

Prvé poukážky tak budú k dispozícii prípadným záujemcom už na konci januára. Podľa všetkého tak bude rok 2018 jedinečnou príležitosťou na získanie dotácie pre zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. S ukončením prvej etapy projektu a nejasnou víziou do budúcnosti však možno očakávať zvýšený záujem o dotácie zo strany domácností.

Preto, ak ste sa doteraz iba pohrávali s myšlienkou inštalovania takéhoto zariadenia, tak práve teraz možno nadišiel ten správny čas poobzerať sa okrem iného, aj po vhodnom tepelnom čerpadle. Po vyhlásení najbližšieho kola dotácie na tepelné čerpadlá budete dostatočne pripravení na elektronické podanie žiadosti o vydanie poukážky a nebudete nútení podávať opakovanú žiadosť.

Harmonogram

Prečo práve dotácie na tepelné čerpadlá?

Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Nízkoteplotné podlahové vykurovanie je čoraz častejšou alternatívou vykurovania domov s nízkoenergetickým alebo pasívnym štandardom.Takýto typ vykurovania poskytne primeraný komfort, ponúka jednoduchú obsluhu a efektívne zabezpečí tepelnú pohodu v interiéri domu.

No a práve nízkotepelné čerpadlá si výborne rozumejú s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním. Nízkotepelné čerpadlá spotrebúvajú minimum elektrickej energie, pracujú s nižšou výstupnou teplotou vody a umožňujú nezávislosť na fosílnych palivách. Pripojením nízkotepelného čerpadla k takémuto typu vykurovacej sústavy tak dosiahnete ekonomickú a ekologickú výrobu tepla, ktorá bude významným spôsobom prispievať k znižovaniu nákladov domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Na vykurovanie domu môžete využiť tepelné čerpadlá vzduch-voda, kde je nízkopotenciálnym zdrojom tepla okolitý vzduch. Kvalitné tepelné čerpadlá disponujú zabudovaným zásobníkom vody a okrem toho, že v zime dokážu spoľahlivo vykurovať sú vybavené aj funkciou chladenia. Táto funkcia im umožňuje počas horúcich letných dní príjemne vychladiť interiér vášho domu.

Pri hľadaní vhodného tepelného čerpadla by vám mohol byť nápomocný náš článok o tom ako vybrať tepelné čerpalo vzuch-voda, no do pozornosti vám dávame aj konkrétne tepelné čerpadlá z našej ponuky.

Podmienky dotácie na tepelné čerpadlá v roku 2018

Napriek tomu, že pilotný národný projekt Zelená domácnostiam končí, s najväčšou pravdepodobnosťou budú platiť všetky podmienky na získanie dotácie na tepélné čerpadlá (vrátane lehôt) v takej podobe, aká bola vyžadovaná pri prebiehajúcich kolách v roku 2017.

V praxi to bude znamenať, že o dotáciu na tepelné čerpadlo budete môcť požiadať ak ste fyzická osoba, ktorá:

  • je vlastníkom rodinného domu
  • je bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a má oprávnenie rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny podielov

Znovu budú podporené čerpadlá typu vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré samozrejme musia zároveň vyhovovať stanoveným technickým podmienkam. Okrem toho musia tepelné čerpadlá primárne slúžiť na vykurovanie rodinného domu, no podľa spôsobu odovzdávania tepla do priestoru budú môcť byť použité aj na jeho chladenie, alebo na prípravu teplej vody.

Pridelenie dotácie na tepelné čerpadlo bude tiež vyžadovať dodržanie podmienky, že po inštalácii čerpadla nedôjde k odpojeniu stavby určenej na bývanie od systému centralizovaného zásobovania teplom (CTZ) alebo potom v dôsledku inštalácie nepríde k negatívnemu ovplyvneniu parametrov CTZ.

Nezmení sa ani výška dotácie na tepelné čerpadlo a oprávnené výdavky

Ako v uplynulom období, tak aj teraz budete môcť získať 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla, pričom maximálna výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 3 700 €.

Oprávnené výdavky, teda účel na ktorý možu byť v rámci dotácie získané finačné prostriedky použité, sa tiež nemení. Dotácia na tepelné čerpadlo tak môže byť použitá na kúpu samotného čerpadla, montážneho materiálu, komponentov nevyhnutných na prevádzku tepelného čerpadla alebo v prípade potreby na kúpu akumulačného zásobníka. V súlade s oprávnenými výdavkami je aj platba za zemný vrt, poprípade úhrada za montážne práce alebo skúšky a revízie potrebné na uvedenie tepelného čerpadla do plnohodnotnej prevádzky.

Ako by ste mali postupovať? Najprv si nájdete oprávneného zhotoviteľa

Aby sa dotácia na tepelné čerpadlo stala realitou, bude vhodné ak váš zámer ešte pred podaním elektronickej žiadosti budete najprv konzultovať s oprávneným zhotoviteľom. Ten vám pomôže preveriť, či je vaša domácnosť oprávnená na podanie takejto žiadosti a zároveň vám poskytne všetky ďalšie relevantné informácie.

V rámci konzultácie s oprávneným zhotoviteľom si súčasne overte, či bude schopný stanovený termín inštalácie tepelného čerpadla dodržať. Zároveň mu môžete poskytnúť projektovú dokumentáciu a schému vykurovacej sústavy s výpočtom tepelných strát, na základe ktorých vám môže vypracovať cenovú ponuku.

Vyberiete si konkrétne tepelné čerpadlo

Výberu tepelného čerpadla venujte primeranú pozornosť a vyberte si také zariadenie, ktoré bude spĺňať nielen vaše finančné možnosti, ale zároveň bude disponovať primeraným výkonom. Samozrejme musí tiež vyhovovať aj požadovaným technickým kritériám. Pri výbere nezabudnite na skutočnosť, že tepelné čerpadlo uvedené v žiadosti nie je možné po vydaní poukážky zmeniť.

Uzatvoríte zmluvu a odošlete žiadosť

V prípade, že vám bude cenová ponuka oprávneného zhotoviteľa na inštaláciu tepelného čerpadla vyhovovať, môžete s ním uzatvoriť písomnú zmluvu. Vo všeobecnosti sa odporúča do zmluvy zakomponovať ustanovenia, ktoré odporúča SIEA.

Informácie týkajúce sa jednotlivých kôl pre daný región a konkrétne zariadenie, budú zverejnené na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a tiež na www.zelenadomacnostiam.sk. Žiadosť o vydanie poukážky si tak po otvorení aktuálneho kola budete môcť podať prostredníctvom informačného systému tejto webovej stránky. Tu bude zároveň dostupný manuál pre domácnosti, ktorý vám poskytne presný návod na vyplnenie žiadosti.
Ponúkame špičkovú kvalitu

V našej ponuke nájdete tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, ktoré znesú aj tie najprísnejšie kritériá. Tepelné čerpadlá od spoločnosti Daikin sa dokážu spoľahlivo postarať o patričný tepelný komfort nielen v zime, ale oceníte ich aj počas horúcich letných dní. Spoľahnúť sa však môžete aj na našich skúsených špecialistov, ktorí majú s tepelnými čerpadlami bohaté skúsenosti a radi vám odpovedia na akékoľvek otázky. Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle 0948 744 700 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info(zavináč)klimania.sk.


Potrebujete poradiť?

Ak potrebujete pomôcť pri výbere vhodnej klimatizácie, rekuperácie či tepelného čerpadla, neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte náš showroom v Dunajskej Strede. Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 hod.

Zobraziť viac
Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.
shape1 shape2
Prejsť na panel nástrojov